Make your own free website on Tripod.com

Kinderzorgen

Home

Van 3 t/m 5 jaar | Van 6 t/m 9 jaar | Uithuis plaatsing | Mijn ervaring met hulpinstanties | Mijn ervaring met medicijnen | Weetjes | Gedichten | Contact | Links | Dagboek
Nieuwsbrief

Augustus

Water 1

Algemene hulpverlening
De hulpverlening wordt o.a. gegeven bij het RIAGG en het bureau Jeugdzorg. Deze kunnen eventueel verder verwijzen naar therapieŽn in o.a. kinderpsychiatrische centra. Mocht er nog geen officiŽle diagnose zijn gesteld kunt u hierom vragen bij de SPD (Sociaal Pedagogische Dienst) dan wel het RPC (Regionaal Pedagogisch Centrum) of u door een reguliere school laten verwijzen. Ook de Autisme teams kunnen u vaak verder helpen. Deze kunt u vinden op de site van de NVA. Tips: Het is ontzettend belangrijk als ouder en/of als leerkracht zeer duidelijk en consequent zijn. Zelf zoveel mogelijk aan de gemaakte afspraken houden en indien dit niet kan uitleggen waarom dit niet kan. Zelf oefeningen en therapieŽn doen in de vorm van spelletjes. Bijvoorbeeld doe je ogen dicht en beschrijf eens..... dit kan de ontwikkeling van de fantasie stimuleren. Zeer belangrijk is het stapsgewijs uitbreiden van de opdrachtjes. Maak gebruik van een schoolbord of whitebord waarop u alle benodigde handelingen voor een opdracht schrijft of tekent en verminder dit stapsgewijs totdat hij / zij de opdracht zelfstandig uitvoert. Aanraders: Video: Als Autisme niet opvalt (te bestellen bij de NVA) Video: Anders dan Anderen (te bestellen bij de NVA) Boek: Zit Stil geschreven door Theo Compernoll Boek: Het syndroom van Asperger geschreven door Tony Attwood Boek: Een gesloten boek geschreven door Peter Vermeulen. Het loont zeker de moeite om de site van de NVA eens door te lezen. Deze site biedt tevens de mogelijkheid lid te worden van een forum voor hulpverleners en/of ouders c.q. verzorgers.
 
Handige Links Raadpleeg de website van de Nederlandse vereniging voor Autisme NVA. De Sociaal Pedagogische Dienst voor algemene steun en advies wanneer u een kind heeft met een handicap. De Rugzak die extra mogelijkheden creŽert voor het onderwijs wanneer WSNS niet voldoet. (de landelijke richtlijnen in het kader van Weer Samen Naar School). Het Persoonsgebonden Budget bedoeld om verzekerden de gelegenheid te geven de zorg of begeleiding te organiseren waar zij behoefte aan hebben. Gehandicapten die beschikken over een PGB kunnen zelf bepalen welke zorgverlener op welk moment welke zorg zal verlenen en onder welke voorwaarden in de zin van prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden. Het PGB heeft alleen betrekking op de onderdelen van het AWBZ-verstrekkingenpakket. Afstemming van vraag en aanbod kan worden geregeld. Ervaringen van lotgenoten en overige informatie over autisme is te vinden op de autisme.pagina.nl Voor de leerkrachten of begeleiders is de site voor leerlingzorg() een echte aanrader.
 

Sunset 1

School Methoden (1)

Om iemand met autisme te kunnen helpen, moet u hem / haar kunnen begrijpen. Allereerst moet de omgeving er voor zorgen dat er aanpassingen worden gedaan in ruimte, tijd en methoden:

overzicht geven, plannen en organiseren (gebruik van pictogrammen in de volgorde van een dagindeling)
opgeruimde omgeving en de te gebruiken materialen vaste plaatsen geven
zoveel mogelijk een vast week of dagprogramma hanteren

Abstracte begrippen zoveel mogelijk verduidelijken met foto's, situaties uitbeelden of concreet geschreven uitleggen.
Gebruik concrete en eenduidige instructie want:

figuurlijk taalgebruik wordt niet begrepen
er is weinig of geen gevoel voor humor
bij een te grote of gedifferentieerde opdracht gaat het overzicht verloren

Methoden (2)

Samengevat is het belangrijk het begin en het einddoel duidelijk aan te geven. 
Een kind met autisme vraagt:Heb geen te hoge verwachtingen en zorg voor zo min mogelijk plotselinge veranderingen. Natuurlijk is alles afhankelijk van het intelligentieniveau van het kind, maar met deze methoden komen we al een heel eind. Met training, gewenning en complimentjes kunnen deze kinderen vaak naar een acceptabel sociaal niveau uitgroeien, waardoor ze gesterkt een opleiding kunnen voltooien (mits een normaal IQ).Volgende brief komt in september